Telefon: 08-553 663 00 info@mgvux.se
MGvux - Skapa din egen framtid

Prövning

En prövning är en bedömning av en persons kunskaper inom vuxenutbildningen. Bedömningen utgår från kunskapskraven och resulterar i ett betyg. Det är den prövande själv som ansvarar för att ha tillräckliga kunskaper.

Så fungerar en prövning

Vid prövningen kommer du att behöva visa dina kunskaper i alla delar av ämnets eller kursens kunskapskrav. Det betyder att prövningar kan se olika ut beroende på vilket ämne eller kurs det gäller. Prövningen kan innehålla informationsmöten, skriftliga och muntliga prov, inlämningsuppgifter, laborationer, praktiska redovisningar eller gruppuppgifter som genomförs tillsammans med andra prövande eller med elever som läser den aktuella kursen. Prövningen ska vara utformad så att du har möjlighet att nå alla betygsnivåer från F till A. Det är skolan som utformar prövningen i detalj.

Efter genomförd prövning sätts ett betyg med utgångspunkt i vad du kan vid prövningstillfället. Om läraren eller lärarna har information om dina kunskaper utöver underlaget från prövningen så värderar läraren eller lärarna om även denna information kan ingå i bedömningsunderlaget. Sådan information kan inte ersätta delar av prövningen. Prövningen måste alltid omfatta samtliga delar av kunskapskraven och alla betygssteg och får inte bestå enbart av kompletteringar av vissa uppgifter för att till exempel nå betyget E.

Så här ansöker du om prövning

Om du vill göra en prövning fyller du i blanketten som du hittar längst ner på denna sida och lämnar in den till receptionen på MediaGymnasiet. Vi kan utföra prövningar i de kurser som vi ger på MGvux.

Kostnad för prövning är 500 kr/kurs. Prövningen betalas kontant i receptionen på MediaGymnasiet när du lämnar din anmälan.

Anmälan är bindande. Vi kan därför inte betala tillbaka prövningskostnaden. Om du inte kan komma p.g.a sjukdom krävs läkarintyg.

Vi har en administrativ tid på minst en månad från det att din prövningsanmälan kommit oss tillhanda och är betald. När du har skrivit din prövning tar det minst 14 dagar innan vi skickar in prövningsbetyget till din kommun.

Särskilda regler gäller för prövning i de kurser där ett nationellt prov ingår.

Prövningsdatumet kan då skilja sig från de prövningstillfälle vi har på skolan. Ansvarig lärare kommer att kontakta dig med tid och datum för ditt prövningstillfälle, det kommer dock att hållas samma månad som den ordinarie prövningstiden.

På skolverket finner du vad som ingår i kursen och vad du ska kunna inför din prövning. Se respektive kurs här på vår hemsida.

Ladda ner blankett för anmäl till prövning